RETIRADA DE CONTINGUTS DIGITALS


La nostra empresa combina software especialitzat amb intervenció humana per la coordinació i resolució d’incidències.

Els processos de treball consisteixen panells de treball compartits amb els clients, que permeten un seguiment transparent de les accions de control. Els departaments de màrqueting i jurídic són els nostres interlocutors naturals.

El monitoratge és l’instrument pel qual es «rastreja» tota la xarxa.
Disposem d’eines de rastreig de reputació, imatges, dominis i altres continguts que tenen per funció la detecció d’incidents.